“ วิ่งพิทักษ์ รักษ์ป่า ชาเลนจ์ ” Forest Trail Running .. วิ่ง ทะลุ ถ้ำ 2,300 เมตร ..